Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zduńska Wola

Kolorowy pasek

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Na podstawie art. 122 ustawy Prawa oświatowego z dnia  14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2018 r. poz. 996   z późn. zm.), pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art.122 ustawy prawo oświatowe.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy dołączyć  następujące dokumenty :

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
 • umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • świadectwo pracy młodocianego pracownika,
 • dokument potwierdzający zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika, w przypadku złożenia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego należy przedłożyć oryginał,
 • dyplom ukończenia szkoły zawodowej,
 • dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis  otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Pracodawca potwierdza kopie na każdej stronie za zgodność z oryginałem.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Urzędzie Gminy Zduńska Wola. ul. Zielona 30 ,98-220 Zduńska Wola, piętro II, pok. 20, w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 7.30-15.30

Prosimy pracodawców o informowanie Wójta Gminy Zduńska Wola o zawarciu nowej umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

Podstawa prawna:

 1. art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 z późn. zm.);
 2. art. 122 ustawy Prawa oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
 3. § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018 r. poz. 2010);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2017 r.  poz. 1644);
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r.  w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622);
 6. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, str.1) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez nw. pracodawcę.

 

Załączniki

Formularz (585.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klauzula informacyjna (133.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis (82.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (93.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek (140.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie (118.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kinga Łuczak
Data utworzenia:2019-04-25 14:53:36
Wprowadził do systemu:Dominik Kaczorkiewicz
Data wprowadzenia:2019-04-25 14:53:45
Opublikował:Dominik Kaczorkiewicz
Data publikacji:2019-04-25 14:54:57
Ostatnia zmiana:2019-04-25 14:56:48
Ilość wyświetleń:48

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij