Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zduńska Wola

Kolorowy pasek

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

W związku z tym, że od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., od 15 listopada 2014 r.  zmieniła się treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.).

 

 

Do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy dołączyć  następujące dokumenty :

 

  • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
  • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
  • umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • świadectwo pracy młodocianego pracownika,
  • dokument potwierdzający zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika, w przypadku złożenia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego należy przedłożyć oryginał,
  • dyplom ukończenia szkoły zawodowej,
  • dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),
  • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis  otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 

 

 

Pracodawca potwierdza kopie na każdej stronie za zgodność z oryginałem :

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Urzędzie Gminy Zduńska Wola. ul. Zielona 30 ,98-220 Zduńska Wola, piętro II, pok. 16, w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 7.30-15.30

 

Prosimy pracodawców o informowanie Wójta Gminy Zduńska Wola o zawarciu nowej umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 70b (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232).

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).

4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7, art. 39 (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

 

 

 

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (170kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (408.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (128.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (171.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kamila Rąpała
Data utworzenia:2014-11-24 14:26:01
Wprowadził do systemu:Karolina Tłokińska
Data wprowadzenia:2012-08-01 14:20:52
Opublikował:Karolina Tłokińska
Data publikacji:2012-08-01 14:32:07
Ostatnia zmiana:2014-11-24 14:30:32
Ilość wyświetleń:3500
Urząd Gminy Zduńska Wola
Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij